Novinky

NORIES CUP 2024 – SK – CZ- HU – Maratón 2 dni

Dátum preteku

Deň 0. – 4.10. 2024 Tréning 16:00 – 17:00 (nepovinný)
Deň 1. – 5.10. 2024 Official Japan Nories Cup (Sobota)
Deň 2. – 6.10. 2024 Nories Cup European style (Nedeľa)

Miesto preteku – Horná Mariková
Časový harmonogram – začíname o 7:00

Štartovné 99€, v cene obed a možnosť tréningu deň pred pretekom v piatok 4.10. 2024

VYPREDANÉ

Pretekár bude zapísaný po uhradení štartovného 99€ na: VYPREDANÉ  Prosíme uviesť pri platbe meno a telefónne číslo

Organizačný tím tvoria: Jaroslav Petríček, Stanislav Petríček, Lukáš Stredanský.

Konzultácia:  troutshop.eu@gmail.com

Ceny

Deň 1. – 5.10. 2023 Official Japan Nories Cup

1. Miesto 500€ + medaila + NORIES CUP

2. hodnotné vecné ceny + medaila

3. hodnotné vecné ceny + medaila

+ Ocenených bude 10 pretekárov

Ceny

Deň 2. – 6.10. 2024 Nories Cup Europe style

1. Miesto 500€ + medaila + NORIES CUP

2. hodnotné vecné ceny + medaila

3. hodnotné vecné ceny + medaila

+ Ocenených bude 10 pretekárov

Pravidlá platné oba dni

Nástrahy a Výbava

1.     Povolené sú len tvrdé nástrahy NORIES, plandavky a wobblery

2.     Upravované nástrahy nie sú povolené, avšak je povolené používať individuálne namalované nástrahy. Je zakázané pridávať k nástrahám akúkoľvek záťaž.

3.     Nesmie sa používať plandavka s dĺžkou menšou ako 18mm (Všetky Nories plandavky tento bod spĺňajú)

4.     Je povinné používať háčiky bez protihrotu. Háčik musí byť vyrobený bez protihrotu, vlastnoručne odstránený protihrot nie je povolený. Tiež je zakázané používať farebné háčiky, rôzne namalované háčiky a tiež je zakázané pripnúť na háčik spúšťač v podobe twistru, alebo peria.

5.     Je povolené použiť na plandavke iba jeden háčik na jednom krúžku. V prípade wobbleru je povolené použiť dva jednoháky. V prípade plandavky je povolené použiť jeden jednohák.

6.     Je zakázané používať „front hook“ háčik umiestnený vpredu na plandavke.

7.     Maximálna dĺžka prútu je 210cm (7 stôp) a pretekár si môže na turnaj k rybníku priniesť maximálne 6 prútov. To znamená, že pri vode bude mať 6 prútov.

8.     Celková dĺžka podberáku nesmie presiahnuť 160 cm. Podberák musí byť vybavený silikónovým, alebo gumenným sitom. Pogumovaná sieťovina nebude akceptovaná.

9.     V prípade ak pretekár použije nepovolenú nástrahu bude diskvalifikovaný.

10.   V prípade ak pretekár použije háčik s protihrotom bude diskvalifikovaný.

11.   Hlavný rozhodca si vyhradzuje právo posúdiť každé porušenie pravidiel individuálne. Možné ďalšie postihy sú napomenutie, nezapočítanie ryby.

12.   Dôrazne odporúčame brať si na trať len povolené nástrahy, aby sa predišlo možným nedorozumeniam.

Započítanie ryby

1.     Pretekár musí nahlas povedať “HIT – Záber” pred zdolaním ryby. Je to potrebné kvôli rozhodcom.

2.     Ryba sa započíta v momente keď sa dotkne vnútorného sita podberáku

3.     Ryba sa započíta v prípade že bude zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej žiabrovými oblúkmi.

4.    Ryba položená na zem nebude bodovaná. Platí aj keď ryba padne na zem.

5.     Ryba chytená do ruky nebude bodovaná. V prípade ak sa ryba zažerie ukáže ju pretekár rozhodcovi a ten môže povoliť chytiť ju do rúk zospodu cez podberák. Treba si uvedomiť, že lovíme na tvrdé nástrahy bez protihrotu, ryba sa spravidla vypína veľmi jednoducho.

6.     Ak je ryba zaseknutá po signále “Stop” ryba sa nepočíta.. V prípade, že ryba bola zaseknutá a pretekár ohlásil “Hit- Záber” pred signálom “Stop” a bola zdolaná po signále “Stop” ryba sa počíta

Ostatné

1.     Všetci pretekári sa snažia o dodržiavanie pravidiel a o to aby bol pretek príjemným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Sme pretekárska komunita a pretek ako Nories Cup je naša malá slávnosť, pri NORIES cupe pretekári po odchytaní svojho sektoru robia kontrolu, rozhodcu vo svojom sektore. To zabezpečuje najväčšiu objektivitu.  V prípade akýchkoľvek sporov je súčasťou organizačného tímu hlavný rozhodca.

2.     Pretekár loví výlučne sám, je zakázaná pomoc s rozmotávaním vlasca, prepínaním háčikov, radami počas priebehu turnaja. Pretekár nesmie v sektore zavadzať ostatným pretekárom, nesmie úmyselne prekrížiť súpera, nesmie používať atraktatny a arómy. Všetka činnosť, ktorá môže viesť k zníženiu prestíže turnaja vrátane výraznej opitosti (zákaz konzumácie alkoholu a fajčenia počas kôl), môže viesť k odobratiu bodov, prípadne diskvalifikácii. Organizátor si vyhradzuje právo posudzovať tieto situácie individuálne.

3.     Súťažiaci by mal mať počas kola na hlave čiapku, šiltovku a okuliare. Toto nariadenie je kvôli bezpečnosti pretekárov. Okuliare chránia pred zranením očí.

4.     Organizátor nezodpovedá za zranenia a nehody počas preteku, súťažiť môžu len dospelí pretekári a preteku sa zúčastňujú na vlastné nebezpečie. Pretek sa koná za každého počasia s výnimkou prírodnej katastrofy

5.     Ak to organizátor uzná za potrebné môže na mieste upraviť časový harmonogram kôl a upraviť niektoré pravidlá pre pohodlný a profesionálny priebeh preteku.

6.     Po zaplatení sa štartovné vracia len v prípade zrušenia preteku

7.     S finalistami bude natáčaný rozhovor, pretekár súhlasí s fotografovaním na preteku a zverejnením fotografií

8.     Čas tréningu bude upresnený, predpokladané trvanie 1 hodina v piatok

9.     Lov zo stoličky je zakázaný

10.   Preteky ako Nories Cup sú prívlačová slávnosť, pretekári zostávajú prítomní do konca turnaja na slávnostné vyhodnotenie.

11.   Zákaz predaja a komerčných aktivít okrem osôb poverených organizátorom.

Dôležité informácie:

1.     Na pretek bude nasadených min. 600kg čerstvého pstruha

2.     Víkend pred pretekom sa uskutoční kolo Trout Area s vlastným zarybnením 800kg takže predpokladáme nadpriemerné zarybnenie preteku. So starou rybou bude zarybnenie okolo 2000 kg

3.     Zdravotná starostlivosť na telefónnom čísle  112 prípadne 155.

4.     Možnosť zakúpenia občerstvenia na preteku

5.     Možnosť ubytovania na rybníku a v obci

 

Deň 1:

Podrobný postupový manuál na preteky

NORIES CUP 2024 – Official Japan

Deň 1.

Slovensko – Česko – Maďarsko

Na pretek nastupuje 72 pretekárov

V prípade ak niekto nedorazí, prípadne nebude plný počet pretekárov. Na základe losu bude mať niektorý sektor menej členov avšak postupuje z neho rovnaký počet pretekárov ako pri plnom počte.

Losovanie prebehne elektronicky pred pretekom a určí rozdelenie do skupiny A, B ako aj číslo pretekára.

Prvé kolo – Kvalifikácia (toto kolo určí či pretekár postupuje ďalej v turnaji cez “skupinu víťazov” alebo cez skupinu “druhej šance” – A 40 min (20 min × 2 ), B 40 min (20 min × 2 ) .

72  súťažiacich obdrží vylosované čísla A1 – A36, a B1 – B36. Tak vznikne 9 sektorov so 4 pretekármi pre skupinu A aj B. Súťažiaci rotujú v rámci svojho sektoru. Prvé kolo je rozdelené na dva súboje po 20 min, po 20 minútach sa v rámci sektoru rotuje. Čas vyčlenený na rotáciu sú 2 minúty.

V tomto kole si robia pretekári navzájom rozhodcov systémom: keď A1-A4 lovia B1 – B4 im robí rozhodcov. Víťazov určí počet ulovených pstruhov v celom prvom kole. Prvý dvaja (A+B) pokračujú do skupiny víťazov. Druhý dvaja pokračujú v turnaji cez skupinu “druhej šance”. V prípade rovnosti rýb sa otvorí 5 minútový rozstrel. Rozstrel odštartuje organizátor, alebo osoba poverená organizátorom. Rozstrel rozhoduje “zlatá ryba” v prípade ak sa ryba neuloví zorganizuje organizátor losovanie, ktoré určí víťaza.

Druhé kolo: Skupina víťazov – 40 min (20 min × 2 súboj)

Skupina druhej šance – 40 min (20 min × 2 súboj)

[skupina víťazov]

V tomto kole súťažia prví dvaja z prvého kola zo skupiny A a prví dvaja zo skupiny B. Každá skupina loví v tom istom sektore v ktorom bola v prvom kole. Miesto v rámci sektora bude určené podľa presného kľúča stanoveného organizátormi. (nižšie číslo pred vyšším v prípade rovnakých čísel A pred B) Keď súťažia pretekári zo “skupiny víťazov” rozhodcov robia príslušní pretekári zo skupiny druhej šance. Víťazov určí počet ulovených pstruhov v celom kole. Prvý dvaja postupujú ďalej v turnaji. Druhí dvaja v turnaji končia. V prípade rovnosti rýb sa otvorí 5 minútový rozstrel. Rozstrel odštartuje organizátor, alebo osoba poverená organizátorom. Rozstrel rozhoduje “zlatá ryba” v prípade ak sa ryba neuloví zorganizuje organizátor losovanie, ktoré určí víťaza.

[skupina druhej šance]

V tomto kole súťažia druhí dvaja z prvého kola zo skupiny A a druhí dvaja zo skupiny B. Každá skupina loví v tom istom sektore v ktorom bola v prvom kole. Miesto v rámci sektora bude určené podľa presného kľúča stanoveného organizátormi. (nižšie číslo pred vyšším v prípade rovnakých čísel A pred B) Keď súťažia pretekári zo “skupiny víťazov” rozhodcov robia prislúšní pretekári zo skupiny “druhej šance” a naopak. Víťazov určí počet ulovených pstruhov v celom kole. Prvý  postupuje ďalej v turnaji. Ostatní traja v turnaji končia. V prípade rovnosti rýb sa otvorí 5 minútový rozstrel. Rozstrel odštartuje organizátor, alebo osoba poverená organizátorom. Rozstrel rozhoduje “zlatá ryba” v prípade ak sa ryba neuloví zorganizuje organizátor losovanie, ktoré určí víťaza.

Tretie kolo (posledné kolo pred semifinále, po tomto kole bude dlhšia prestávka a po prestávke semifinále): 40 min (20 min × 2 súboj)

* V tomto kole už chytajú “skupina víťazov” aj “skupina druhej šance” naraz

[skupina víťazov]

V tejto skupine vznikne 9 sektorov s 2 pretekármi. Dokopy 18 ľudí, zo sektora postupuje 1 pretekár. (klasické dvojičky)  Rozlosovanie na konkrétne miesta realizuje organizátor. Kolo je rozdelené na dva súboje po 20 min, po 20 minútach sa v rámci sektoru rotuje. Čas vyčlenený na rotáciu sú 2 minúty.  Víťazov určí počet ulovených pstruhov v celom kole. Víťaz postupuje do semifinále. Rozhodcov zabezpečia organizátori. V prípade rovnosti rýb sa otvorí 5 minútový rozstrel. Rozstrel odštartuje organizátor, alebo osoba poverená organizátorom. Rozstrel rozhoduje “zlatá ryba” v prípade ak sa ryba neuloví zorganizuje organizátor losovanie, ktoré určí víťaza.

[skupina druhej šance]

V tejto skupine vzniknú 3 sektory s 3 pretekármi. Dokopy 9 ľudí, zo sektora postupuje 1 človek. Rozlosovanie na konkrétne miesta v sektoroch bude spravené organizátorom. Kolo je rozdelené na dva súboje po 20 min, po 20 minútach sa v rámci sektoru rotuje. (posun o 1. miesto doprava) Čas vyčlenený na rotáciu sú 2 minúty.  Víťazov určí počet ulovených pstruhov v celom kole. Prvý zo sektora postupuje ďalej do semifinále. Rozhodcov zabezpečia organizátori. V prípade rovnosti rýb sa otvorí 5 minútový rozstrel. Rozstrel odštartuje organizátor, alebo osoba poverená organizátorom. Rozstrel rozhoduje “zlatá ryba” v prípade ak sa ryba neuloví zorganizuje organizátor losovanie, ktoré určí víťaza.

Semifinále: 30 min (10 min × 3 súboj)

V tejto skupine vzniknú 4 sektory s 3 pretekármi. Dokopy 12 ľudí. Rozlosovanie na konkrétne miesta sa uskutoční slávnostnou formou pred začiatkom kola. Kolo je rozdelené na 3 súboje po 10 min, po 10 minútach sa v rámci sektoru rotuje. (posun o 1 miesto doprava) Čas vyčlenený na rotáciu sú 2 minúty.  Víťazov určí počet ulovených pstruhov v celom kole.  Rozhodcov zabezpečia organizátori. V prípade rovnosti rýb sa otvorí 5 minútový rozstrel. Rozstrel odštartuje organizátor, alebo osoba poverená organizátorom. Rozstrel rozhoduje “zlatá ryba” v prípade ak sa ryba neuloví pretekári si vymenia miesta. Ak sa ryba neuloví ani ďalších 5 minút zorganizuje organizátor losovanie, ktoré určí víťaza.

Finále 20 min (10 min × 2 súboje)

* sektor kde sa bude loviť určí organizátor

Súboj o prvé až štvrté miesto –

Kolo je rozdelené na dva súboje po 10 min, po 10 minútach sa v rámci sektoru rotuje. Čas vyčlenený na rotáciu sú 2 minúty.  Víťaza určí počet ulovených pstruhov v celom kole. Rozhodcov zabezpečia organizátori. V prípade rovnosti rýb sa otvorí 5 minútový rozstrel. Rozstrel odštartuje organizátor, alebo osoba poverená organizátorom, ak sa neuloví ryba po 5 minútach pretekári rotujú a lovia až pokiaľ sa neuloví ryba, alebo pokiaľ organizátor nevyhlási losovanie, to je však možné najskor po 15 min rozstrelu.

Radenie v sektore:

Nižšie číslo pred vyšším, v prípade rovnosti A pred B

Rotácia

V prípade sektora so 4 súťažiacimi sa 1. vymení s 3. a 2. so 4.
V prípade sektora so 3 súťažiacimi sa všetci posunú o jedno miesto doprava (1. na 2. a 3. na 1.ku)

NORIES CUP 2023 – European Style

Deň 2.

Slovensko – Česko

Bodovanie, rotácia presne podľa pravidiel Trout Area Slovakia

Ostatné pravidlá v skratke:

Loví sa len na tvrdé nástrahy Nories rovnako ako v prvý deň